Школа професійного розвитку АКМЕ продовжує свою діяльність


По при особливі карантинні умови Школа професійного розвитку АКМЕ продовжує свою діяльність. Освоюємо нові способи комунікації, інтеракції та рефлексії. Вчимось відчувати, переживати, усвідомлювати в режимі он-лайн. По при складнощі та незвичні форми роботи — можемо констатувати, що нам це вдається на всі 100%.

Школа професійного розвитку «АКМЕ» є однією із форм колективної, групової та індивідуальної роботи із студентами соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ, і створена як додаткова база для інтерактивного практичного навчання студентів.

Діяльність Школи базується на принципах науковості, наступності, системності у підготовці фахівців.

Метою Школи є підвищення рівня готовності студентів до майбутньої професії.

Стратегічні завдання ШПР «АКМЕ»:

—  підвищення рівня практичних професійних знань, умінь і навичок студентів;

—  підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів справедливості, толерантності та людської гідності;

—  налагодження співпраці із організаціями та закладами, які надають спектр професійних послуг.

—  впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів;

—  сприяння вдосконаленню взаємодії учас­ників навчально-виховного процесу;

—  надання можливості моделювання реальних ситуацій у контексті майбутньої професійної діяльності;

—  формування професійного мислення, культури, професійно-моральних цінностей.

В ШПР «АКМЕ» навчаються студенти 3-го та 4-го курсів. Через тренінгові заняття, залучення до інноваційних форм та методів організації практико-орієнтованого навчання знайомляться з особливостями своєї практичної професійної діяльності та освоюють практичні професійні навички. Студенти 4-го курсу проходять супервізію, апробовують на залікових заняттях здобуті професійні знання, уміння та навички.

Цього року ми розширили напрямки діяльності ШПР АКМЕ, та долучити до її функціонування студентів 1-го та 2-го років навчання (групи ПС-11, ПСмб-11, ПС-21, ПСмб-21). Пріоритетними орієнтирами роботи для студентів 1-го курсу навчання є сфера просвітництва та поінформування. Дуже важливо на сьогодні в шаленому інформаційному просторі знайти своєчасно дієву та корисну інформацію психологічного контексту, яка б була влучною, доречною та  дієвою. Завдання, яке стоїть перед першокурсниками: віднайти потрібну інформацію, переосмислити її та подати у зрозумілому контексті для таких студентів-колег. Для того, щоб бути професіоналом у своїй сфері та розуміти причини і наслідки психічних процесів, властивостей, станів, необхідно вміти їх діагностувати, здійснити грунтовний аналіз отриманих результатів (на основі застосування методів математичної статистики) та сформулювати висновки, які в подальшому можна використовувати у професійній діяльності. Саме такі пріоритетні завдання у студентів 2-го року навчання.