Про кафедру


КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Колектив кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ здійснює підготовку фахівців за такими освітніми програмами:

– Психологія (ОПП першого бакалаврського рівня вищої освіти);

– Соціальна робота (ОПП першого бакалаврського рівня вищої освіти);

– Психологія (ОПП другого магістерського рівня вищої освіти);

– Соціальна робота (ОПП другого магістерського рівня вищої освіти);

– Соціальна робота і соціальна політика (ОНП другого магістерського рівня вищої освіти);

– Соціальна теологія (ОПП другого магістерського рівня вищої освіти);

– Психологія (ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, PhD).

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра психології та соціальної роботи була створена як випускова у лютому 1990 року для підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка та соціологія праці». Впродовж 1992-1998 років нею здійснено сім випусків фахівців цієї спеціальності, а з 1999 року кафедра готує бакалаврів і спеціалістів із соціальної роботи. Першим завідувачем кафедри був професор Анатолій Гаврилович Горілий. У 2003 році кафедра економіки і соціології праці перейменована на кафедру соціальної роботи, яку очолив Анатолій Васильович Фурман – доктор психологічних наук, професор, академік Вищої школи України, член Національної спілки журналістів України, член ДАК України з гуманітарних та соціальних дисциплін, член редакційної колегії журналів «Рідна школа», «Освіта і управління», «Психологічний журнал», «Соціальні технології», голова Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України, головний редактор журналу «Психологія і суспільство», відомий науковець і методолог, голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», автор 400 наукових праць.

З 1 вересня 2014 року кафедра перейменована у кафедру психології та соціальної роботи. Сьогодні на кафедрі психології та соціальної роботи навчальний процес забезпечують 17 осіб, з них – 2 доктори психологічних наук, професори, 14 кандидатів наук, з них: 8 – психологічних, 3 – педагогічних, 1 – філософських, 1 – економічних, 1 – соціологічних, 1 старший викладач. Професорсько-викладацький колектив кафедри постійно освоює нові технології, методи і засоби навчання, що дає змогу максимально активізувати процес творчого осмислення студентами освітнього змісту.

З травня 2021 року виконувати обов’язки завідувача кафедри психології та соціальної роботи став Андрій Несторович Гірняк.

Усі викладачі кафедри є членами ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства», Соціологічної асоціації України (САУ). Крім того, професор Фурман А.В. та доцент Гірняк А.Н. щотижнево беруть участь в ролі експертів у численних телепрограмах і радіопередачах на різноманітні актуальні теми соціально-політичного та соціально-економічного спрямування на обласному телебаченні.

Випускники кафедри психології та соціальної роботи за спеціальністю «Соціальна робота» професійно самореалізуються у численних організаціях та установах різних форм власності.

Вони можуть працювати на посадах: соціальний працівник, педагог соціальний, керівник (начальник) установи соціального захисту населення, начальник навчального (навчально-тренувального) центру, начальник управління, інспектор з охорони дитинства, фахівець з питань зайнятості (хедхантер), експерт із соціальної відповідальності, інспектор з охорони праці, радник, вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами, державний соціальний інспектор, інспектор з виплати пенсій, інспектор з призначення пенсій, інспектор з соціальної допомоги, аналітик у сфері професійної зайнятості, науковий співробітник (соціальний захист населення), менеджер (управитель) у соціальній сфері,    начальник відділу соціального розвитку, вихователь виправно-трудового закладу, наглядач за умовно засудженими, фахівець із соціальної допомоги вдома, фахівець із соціальної роботи, фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування, викладач фахових дисциплін у закладах вищої освіти.

Усім соціальним працівникам присвоюється ранг державного службовця. Фахівці зазначеної спеціальності є потенційними керівниками державних установ та організацій соціальної сфери, що функціонують на різних адміністративних рівнях.

Випускники кафедри спеціальності  «Психологія», одержуватимуть диплом психолога з правом викладання психологічних дисциплін у навчальних закладах. Однак сфери застосування психологічних знань розмаїті. Це – реклама, бізнес, політика, маркетинг, менедж­­мент, засоби масової інформації, мистецтво, спорт, силові структури, заклади освіти, спеціалізовані клініки, викладацька робота тощо. Основні види діяльності психолога на практиці – психологічне оцінювання, психологічне консультування, психологічна освіта, корекційна і розвивальна робота, психотерапія.

Вони можуть працювати на посадах: головний психолог, науковий співробітник (психологія), науковий співробітник-консультант (психологія), практичний психолог, психолог, директор курсів підвищення кваліфікації, інженер з профадаптації, головний профконсультант, професіонал з розвитку персоналу, професіолог, фахівець з добору персоналу, фахівець у галузі праці та зайнятості населення, ергономіст, фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера), сімейний психолог-консультант, шкільний психолог, викладач психології у закладах вищої освіти, директор навчального (навчально-тренувального) центру, психолог-консультант служби екстреної психологічної допомоги, військовий психолог, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, консультант із суспільно-політичних питань, консультант-маркетолог, консультант у сфері менеджменту.

Студенти, які навчаються на кафедрі психології та соціальної роботи мають можливість безпосереднього поєднання освітнього процесу із науковою і психосоціальною практикою, що зумовлене тісною співпрацею кафедри із Тернопільським обласним центром зайнятості, Департаментом соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації.  Додатковою базою для інтерактивного практичного навчання студентів є школа професійного розвитку «АКМЕ», яка є підрозділом соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнськго національного університету. Діяльність Школи здійснюється відповідно до Освітньо-професійної програми підготовки молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів спеціальностей «Соціальна робота», «Психологія», Освітньо-наукової програми підготовки магістрів спеціальності «Соціальна робота» та Освітньо-наукової програми підготовки аспірантів спеціальностей «Соціальна робота», «Психологія».

 

 

 

 


Професорсько-викладацький склад

ФУРМАН АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

-Анатолій Васильович Фурман, відомий науковець, психолог, методолог, журналіст, громадський діяч. Народився 6 лютого1957 року на Черкащині. Доктор психологічних наук (1994), кандидат педагогічних наук (1984), професор (1998), академік АН вищої школи України (2002), візитний професор Саскачеванського університету (Канада, 1997), член Національної спілки журналістів України (2001), головний редактор журналу "Психологія і суспільство” (з 2000), член ДАК України з гуманітарних та соціальних наук (з 2010 р.), голова Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України (з 2011 р.), голова ГО «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства» (з 2014 р.).

Провідні теми наукової творчості: психологічна теорія навчальних проблемних ситуацій, експериментальна модель шкільної соціально-психологічної служби, психодіагностика інтелекту та особистості, теорія освітньої діяльності, вітакультурна методологія, інноваційна оргтехнологія модульно-розвивальної освіти, фундаментальний соціально-психологічний експеримент, психокультура української ментальності, система професійного методологування, онтологія гри, циклічно-вчинковий підхід.

Професором Фурманом А.В. уперше обґрунтована освітня діяльність як складна теоретична система, що пояснює дію основних механізмів культурної з’яви людини як суб’єкта, особистості, індивідуальності та універсума під час проживання кожним учасником інноваційного навчання повного функціонального циклу модульно-розвивального процесу – занурення і вивільнення, а також розкриває принципи і закономірності групового та індивідуального творення соціально-культурно-психологічного змісту кращого етнонаціонального досвіду (корисні предмети і наукові знання, добрі взаємостосунки і норми-правила, духовні продукти та особистісні вартості тощо). Водночас ця діяльність є предметом не лише теоретичного осмислення, а й наукового проектування, соціально-психологічного генезису на рівні життєдіяльності школи як соціокультурної організації та інституту духовного виробництва суспільства.

Коло наукових інтересів: філософська методологія, інноваційна психодидактика, метатеорія свідомості, теоретична психологія, поетична творчість.

Публікації:

 1. Фурман А.В. Volodymyr Romenets as the Archytect of the methodology of humanitarian cognition / Анатолій Фурман // Психологія і суспільство. – 2016. – №2. – С. 10-25.
 2. Фурман А.В. Ідея і зміст професійного методологування. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 378 с.
 3. Фурман А.В. Чебикін Олексій. Структура, зміст та особливості емоційної регуляції школярів //Психологія і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 97-109 (переклад)
 4. Фурман А.В. Бердяєв Микола. Проблема етичного пізнання//Психологія і суспільство. – 2016. – № 4. – С. 16-28 (переклад)
 5. Фурман А.В. Психодіагностична компетентність соціального працівника: [монографія] / Анатолій Васильович Фурман, Анна Володимирівна Дубно. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 102 с
 6. Фурман А.В. Інноваційна освітня діяльність та її комплексна експертиза. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. - 184 с.
 7. Фурман А.В. Історія соціальної роботи: підручник/Анатолій Фурман, Марія Підгурська. – К.: ВЦ «Академія», 2018. – 160 с.
 8. Фурман А.В. Вчинкова буттєвість особистості: від концепту до метатеорії // Психологія і суспільство. – 2018. – №1-2. – С. 5–26.
E-mail: a.furman@wunu.edu.ua

ФУРМАН ОКСАНА ЄВСТАХІЇВНА

професор, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Народилася 11 серпня 1972 року в м. Тернополі. Громадянка України.

Освіта – вища. У 1994 році закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальностями «Педагогіка і методика початкового навчання, образотворче мистецтво та психологія».

Науково-педагогічну діяльність розпочала у серпні 1994 року на посаді вчителя української мови у Тернопільській середній загальноосвітній школі №9, де працювала два роки (з серпня 1994 по жовтень 1996 року). Із 1 листопада 1996 року підвищувала свій професійний та науковий рівень у стаціонарній аспірантурі Державної академії керівних кадрів освіти (м. Київ). Дисертацію на тему «Модульно-розвивальна система як об’єкт соціально-психологічного дослідження» за спеціальністю 19.00.05 – «Соціальна психологія» успішно захистила 6 жовтня 1999 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.16 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 15 березня 2000 року присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.05 – «Соціальна психологія» (диплом ДК №006393). Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Соціальна психологія» було присвоєно рішенням Вищої атестаційної комісії України 11 червня 2003 року (атестат старшого наукового співробітника АС №003081).  22 грудня 2006 року присвоєне вчене звання доцента кафедри соціальної роботи (атестат доцента 02 ДЦ №014721). 25 грудня 2015 року успішно захистила докторську дисертаційну роботу на тему «Психологічні параметри інноваційно-психологічного клімату загальноосвітнього навчального закладу» у спеціалізованій вченій раді Д 41.053.03 Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (м. Одеса). Диплом доктора наук видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 25 лютого 2016 року. Присуджено науковий ступінь доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія» (диплом ДД №005286). У 2017 році присвоєно вчене звання професора.

За час науково-педагогічної роботи опублікувала понад сотню наукових та навчально-методичних праць, у тому числі чотири одноосібні монографії, 39 статей у фахових виданнях України, з них – вісім, що включені до міжнародних наукометричних баз; дві публікації, що включені до баз Web of Science, дев’ять навчально-методичних праць, з яких один посібник із грифом МОН України, дві одноосібні авторські лекції, 29 публікацій за матеріалами науково-методичних і науково-практичних конференцій і семінарів.

Коло наукових інтересів: психологія самосвідомості, методологія психологічного пізнання, соціальна психологія, теорія інноваційно-психологічного клімату.

Життєве кредо: «Проявляй милосердя», «Працюй із Любов’ю», «Працюй так, щоб було корисно і потрібно для Бога і людей», «Рухайся завжди вперед до мети із Вірою і Надією»

Публікації:

 1. Фурман О. Модель структурно-функциональной организации Я-концепции человека / Оксана Фурман // Проблемы педагогики и психологии : [науч. период. изд. межвуз. консорциума / гл. ред. Наира Акопян]. – Ереван : Армянский ГПУ, 2015. – №2. – С. 106–115.
 2. Furman O. Social-psychological impact asa parametr of innovative-psychological climate / Oksana Furman // International journal of economics and society. – 2015. – Vol. 1, Issue 2. – P. 143–148.
 3. Фурман О.Є. Соціальна відповідальність як компонент системи соціально-економічного захисту суб’єктів господарювання //Науковий вісник Полісся. – 2016. – № 4 (8). – С. 103-114. (у співавторсві з Язлюк Б. О.)
 4. Фурман О.Є. Зміст та особливо сті розвитку полімотиваційної сфери соціального працівника. Наукові праці молодих учених // Психологія і суспільство: спецвипуск; 2016р. – Т.ІІ. – С. 152–157.
 5. Фурман О.Є. Простір і час у психологічному дискурсі // Психологія і суспільство. – 2017. – №1. – С. 79–132.
 6. Фурман О.Є. Accounting information positioning of agrarian business socio-economic strategy // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 1 (9). – С. 72-79
 7. Фурман О.Є. Я-концепція як предмет багато¬аспектного теоретизування // Психологія і суспільство. – Тернопіль: Економічна думка, 2018. – № 1-2. – С. 38–67.
E-mail: o.furman@wunu.edu.ua

ШАНДРУК СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

професор, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Шандрук Сергій Костянтинович 1968 року народження, українець, освіта вища. У 1992 році закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут імені Володимира Гнатюка філологічний факультет, спеціальність «російська мова та література, світова література», в 1993 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки спеціальний факультет, спеціальність «практична психологія в системі народної освіти».

Кандидат психологічних наук з 1995 року. Дисертацію захищено 21 червня 1995 року у спеціалізованій вченій раді К 113.01.02 Українського державного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова Міністерства освіти України, отримано диплом КН № 008186.

Доктор психологічних наук з 2016 року. Дисертацію захищено 22 квітня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 41.053.03 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Міністерства освіти і науки України, отримано диплом ДД № 005700.

Вчене звання доцента кафедри соціальної роботи присвоєно у 2013 році. Отримано атестат 12ДЦ № 034038.

Призначений на посаду професора кафедри психології та соціальної роботи з 01 листопада 2014 року (наказ від 29 жовтня 2014 року № 304-к/тр).

У травні 2017 року присвоєно звання професора.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 13 років 5 місяців, у тому числі у даному навчальному закладі – 5 років 6 місяців.

 

Коло наукових інтересів: психологія творчості і креативності, соціальне консультування, організація соціологічних досліджень.

Публікації:

 1. Шандрук С.К. Творчість як употужнення здібностей особистості / Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 86-91.
 2. Шандрук С.К. Психологія професійних творчих здібностей : [монографія] / С. К. Шандрук. – Тернопіль: Економічна думка, 2015. – 357 с.
 3. Шандрук С.К. Тренінг як психодидактичний засіб розвитку професійних творчих здібностей майбутніх практичних психологів [Електронний ресурс] С. К. Шандрук // Технології розвитку інтелекту. – 2015. – Т 1, № 9. – Режим доступу : http://psytir.org. ua/index.php/technology_intellect_develop/article/ view/181.
 4. Шандрук С.К. Обліково-соціальні параметри диференціації та забезпечення стратегій агропромислових підприємств / Бруханський Р. Ф., Шандрук С. К. // Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – № 4 (8). – С. 247-252. (Web of Science)
 5. Shandruk S. K. The becoming of the creative personality: from creative potential to professionalizm // Психологія і суспільство. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – № 1. – С. 139-144.
 6. Shandruk S. K. Psychological analysis of professional-creative competences of future social workers // Innovative solutions in modern science. – Dubai, 2017. – N 2 (11). – P. 131-141
 7. Шандрук С. К. Техніка проведення соціально-психологічного тренінгу: навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2017. – 226 с.
E-mail: s.shandruk@wunu.edu.ua

ГІРНЯК АНДРІЙ НЕСТОРОВИЧ

доцент, кандидат психологічних наук , в.о. завідувача кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Гірняк Андрій Несторович народився 8 січня 1978 року, українець, освіта вища. У 1996 році з відзнакою закінчив середнє професійно-технічне училище № 10 м. Тернополя та здобув кваліфікацію різьбяра по дереву V-го розряду (Диплом ДД № 001984). У 2001 році закінчив з відзнакою Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка (інженерно-педагогічний факультет) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і основи підприємництва”. По закінченні університету присвоєно кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ підприємництва, креслення і безпеки життєдіяльності (Диплом ТЕ № 16377235). З листопада 2001 року по листопад 2005 року навчався в аспірантурі (без відриву від виробництва) Інституту експериментальних систем освіти при Тернопільському державному економічному університеті. Науково-педагогічну діяльність розпочав з вересня 2003 року на посаді викладача кафедри соціальної роботи ТНЕУ. У березні 2007 року захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія у спеціалізованій вченій раді Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Тема дослідження «Психологічне обґрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої ЗОШ». На підставі рішення президії ВАК України від 14.06.2007 року видано диплом кандидата психологічних наук (ДК № 041303). З листопада 2007 року прийнятий на посаду доцента кафедри психології Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта); ВНЗ IV-го рівня акредитації. З вересня 2008 року до вересня 2009 року обіймав посаду заступника декана факультету педагогіки та психології РВНЗ „Кримський гуманітарний університет” (м. Ялта) з навчально-виховної роботи. У грудні 2008 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри психології (12ДЦ № 020781). У березні 2011 року рішенням Вищої атестаційної комісії України присвоєно вчене звання доктора філософії, Ph.D. (Supplement to diploma ДК № 041303). З 15.09.2015 по 15.04.2016 року розробник і провідний виконавець (за сумісництвом) грантового проекту «Соціальне партнерство між громадськістю та судами Тернопільської області». Грант фінансувався Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у межах проекту «Справедливе правосуддя» (договір № FAIR-STA-IHC-62). З вересня 2009 року і по сьогодні працюю на посаді доцента кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ. З серпня 2010 року і по сьогодні заступник головного редактора журналу „Психологія і суспільство”, що входить до переліку фахових видань України у галузі психології. З вересня 2012 року дійсний член Соціологічної асоціації України (членський квиток № 1057). З  2014 року перший заступник Голови Правління Громадської організації «Інтелектуальний штаб громадянського суспільства» (посвідчення № 2). Коло наукових інтересів: педагогічна та вікова психологія, психологія впливу, прикладна соціологія, соціальна робота, соціалізація молоді та освітня взаємодія. Життєве кредо: “Почніть дякувати Богові за те, що у вас є, і Він дасть вам те, чого вам не вистачає”.

Публікації:

 1. Гірняк А.Н. Психологічні особливості активізації мнемонічного потенціалу школярів у процесі взаємодії з навчальною літературою / А. Н. Гірняк, І. В. Домбровський // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць / наук. ред. Стасюк В. В. – К.: НУОУ, 2013. – Вип. 1 (32). – С. 179-184.
 2. Гірняк А.Н. Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ / А. Н. Гірняк, Г. С. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 91-106.
 3. Гірняк А.Н. Соціальний проект: «Центр налагодження толерантних взаємин у студентському середовищі» / А. Н. Гірняк, М. І. Лях // Наукові праці молодих учених // Психологія і суспільство. – Спецвипуск. – 2014. – Т.2. – С. 69-84.
E-mail: a.hirniak@wunu.edu.ua

НАДВИНИЧНА ТЕТЯНА ЛОНГІНІВНА

доцент, кандидат психологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи, директорка соціально-психологічної служби ЗУНУ

Коло наукових інтересів: психологія конфлікту, психологія сім’ї, психологія взаємовідносин, організаційна психологія.

Публікації:

 1. Надвинична Т.Л. Система методів психопрофілактичної діяльності фахівців психологічної служби ВНЗ та їх емпірична ефективність // Науковий огляд. – 2015. – С. 123 – 134.
 2. Надвинична Т.Л. Ребілітаційний напрям діяльності психологічної служби ВНЗ: проблеми та перспективи розвитку// Сборник материалов международной научной конференции. – Ереван. – 2015. – С. 423 – 436.
 3. Надвинична Т.Л. Моделі і схеми профілактичної служби університету / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 114-133.
 4. Надвинична Т.Л. Реабилитационное направление деятельности психологической службы вуза: проблемы и перспективы развития//Проблеми педагогики и психологии. – Эреван. - № 3. – 2016. – С. 26 – 36.
 5. Надвинична Т.Л. Соціальна відповідальність. : навч. посіб./ упоряд. і ред. Т. Л. Надвинична. – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 139 с.
 6. Надвинична Т.Л. Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль. – Студія друку «Вектор». – 2018.
 7. Надвинична Т.Л. Впровадження інноваційних форм роботи в підготовці студентів школи професійного розвитку «АКМЕ»// Науково-практичний альманах «Акме» / Збірка праць студентів – випускників Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль. – Студія друку «Вектор». – 2018.
E-mail: t.nadvynychna@wunu.edu.ua

БРИГАДИР МАРІЯ БОГДАНІВНА

доцент, кандидат психологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Бригадир Марія Богданівна у 1997 р. закінчила Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти, за спеціальністю – «Психологія», кваліфікація: психолог, у 2003 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія «Психологічне проектування модульно-розвивальних занять у загальноосвітній школі» Коло наукових інтересів: позитивна психотерапія, практика психоконсультування, психокорекція, психосоматика, психічне здоров'я.

Публікації:

 1. Бригадир М. Б. Стани зміненої свідомості та можливості самопроектування / Бригадир М. Б. // Virtus. – 2016. - № 5. – С. 63-67.
 2. Бригадир М. Особливості функціонування головного мозку людини // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Випуск 2. – 2016. - Т.1. – С.19-23.
 3. Бригадир М. Проблеми особистісної готовості психологів до професійної діяльності // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Випуск 3. – 2016. - Т.1. – С.17-21.
 4. Бригадир М.Б. Особливості появи та відчуття емоції страху в сучасному суспільстві // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Випуск 2. – 2018. - Т.1. – С.20-24.
 5. Бригадир М.Б. Програма арт-терапевтичного заняття: «Силянка: українська етнічна прикраса»//Арт-терапія. Інноваційні психологічні технології. Випуск 5.- Київ-Тернопіль: ЕЕАТА, ГО ПДП «Знайди себе», 2018, - С. 16-27.
 6. Бригадир М.Б. Впровадження інноваційних форм роботи в підготовці студентів школи професійного розвитку «АКМЕ»// Науково-практичний альманах «Акме» / Збірка праць студентів – випускників Школи професійного розвитку «Акме» / [М. Б. Бригадир, О. Є. Коваль, Т. Л. Надвинична] / За ред. А. В. Фурмана. – Тернопіль. – Студія друку «Вектор». – 2018.
E-mail: m.bryhadyr@wunu.edu.ua

ШАЮК ОЛЬГА ЯРОСЛАВІВНА

доцент, кандидат психологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Шаюк Ольга Ярославівна народилась 15 листопада 1970 року

1988-1993 роки – навчалась на філологічному факультеті Тернопільського державного педагогічного інституту. Спеціальність: «Російська мова та література, німецька мова». Присвоєно кваліфікацію вчителя російської мови та літератури, німецької мови.

2012 рік – кандидат психологічних наук (кандидатська дисертація зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія). 2014 рік – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента.

Досвід роботи: вересень 1993 – травень 1995 – вчитель іноземної мови В. Ходачківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; травень 1995 – серпень 2015 – викладач кафедри іноземних мов Тернопільського національного економічного університету; вересень 2011 – серпень 2014 – доцент кафедри соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету;

вересень 2014 – до теперішнього часу – доцент кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету.

Громадська діяльність: - член Тернопільського обласного осередку Соціологічної асоціації України; - член ГО "Інтелектуальний штаб громадянського суспільства".

знання мов – німецька (С1).

Коло наукових інтересів: психологія та соціологія толерантності, психологія соціальної поведінки особистості, психологічна діагностика, організація та методи наукових досліджень.

Життєве кредо:  «Не вчиняй з людьми так, як не хочеш, щоб вчиняли з тобою»

Публікації:

 1. Шаюк О.Я. Толерантність як предмет онтофеноменологічного дискурсу [Текст] / Анатолій Фурман, Ольга Шаюк // Психологія і суспільство. - 2015. - № 3. - С. 31-55.
 2. Шаюк О.Я. Соціальна справедливість як предмет психологічної рефлексії [Текст] / А. В. Фурман, О. Я. Шаюк // Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 8-9 квіт. 2016р.]. - Тернопіль : Економічна думка, 2016. - С. 92-95.
 3. Шаюк О.Я. Особливості формування рефлекс-сивного компонен-та толерантності у майбутніх економістів. / О. Я Шаюк // Societas Familia-Parantela // redaktcja: ks.prof. dr. hab. Jan Zimny. – Stalowa Wola, 2017. – C. 186-202
 4. Шаюк О.Я., Психологічні особливості онтогенетичних трансформацій толерантності особистості // Україна в умовах реформування правової системи : сучасні реалії та міжнародний досвід : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 20-21 квіт. 2018р.]. - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - С. 343-345.
E-mail: o.shaiuk@wunu.edu.ua

РУДАКЕВИЧ ОКСАНА МИРОСЛАВІВНА

кандидат філософських наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Коло наукових інтересів: проблеми соціальної ідентифікаціі особистості в контексті суспільних потреб.

Публікації:

 1. Рудакевич О.М. Духовність як узмістовлення професійної діяльності соціального працівника / О. М. Рудакевич // Соціологічні студії. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. - № 2 (5). - С. 68-73.
 2. Рудакевич О.М. Особливості використання технології форсайту у передбаченні та вирішенні проблем у соціальній сфері / О.М. Рудакевич, В.С. Біскуп // Соціологічні студії. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015.- №7.- С.120 - 125.
 3. Рудакевич О.М. Соціальна справедливість та соціальна рівність як засадничі принципи соціального права країн Європейського Союзу//Матеріали Міжнар.науково-практ. конференції „Україна в умовах реформування правової системи„- Тернопіль, 2016.-ст.82-85
 4. Рудакевич О.М. Wolność działania moralnego: I. Kant vs. A. Schopenhauer//Науковий вісник Східноєвропейського національного університету.Луцьк, 2016-№10(335)-ст.52-57
 5. Рудакевич О.М. Ідеологічна основа українсько-російських інформаційних воєн // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки, 2017. – № 14 с. 90-103
E-mail: m.o.rudakevych@wunu.edu.ua

БУГЕРКО ЯРОСЛАВА МИКОЛАЇВНА

доцент, кандидат психологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

 Народилася 8 грудня 1969 року, українка, освіта вища. У 1987  році із медаллю закінчила Чортківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Тернопільської області. У 1992 році закінчила з відзнакою Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Хімік. Викладач». У 1994 році закінчила з відзнакою Тернопільський педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Практичний психолог в галузі освіти». З вересня 1994 р. працювала практичним психологом в Чортківській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів, з квітня 1995 р. по серпень 2008 р. практичним психологом у Чортківському державному медичному коледжі. З вересня 2008 р. по квітень 2014 р. працювала в РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) викладачем кафедри психології, з 2010 р. - заступником директора Інституту педагогіки, психології та інклюзивної освіти РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

В червні 2009 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.07 – вікова та педагогічна психологія з теми: «Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі» у спеціалізованій  вченій раді  Д  41.053.03 Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. В листопаді 2013 р. одержала вчене звання доцента кафедри психології. У 2014-2016 рр. навчалась у докторантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ). З вересня 2016 року перебуває на посаді доцента кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету ТНЕУ.

    

Коло наукових інтересів: методологічні підходи вивчення психодуховної реальності людини, духовність як ціннісний вимір буття особистості, рефлексія як інтегративна філософсько-психологічна проблема та засаднича умова самобуття людини.

     

Життєве кредо: «Досвід – дитина думки, думка – дитина дії. Дія – головний ключ до успіху».

     

Публікації:

 1. Бугерко Я.М. The philosophical approaches to human spiritual entity learning: a naturalistic interpretation of the spirituality // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С.46-52.
 2. Бугерко Я.М. Методологічні підходи вивчення психодуховної реальності людини // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2016. – ІV (46). – Issue 97. P. 71-74.
 3. Бугерко Я.М. The analyze of the spirituality scientific approaches studying // International Journal of Economics and Society. – 2015. – June, Volum 1, Issue 2. – P. 160–169.
 4. Бугерко Я.М. Глибинно-психологічні аспекти духовності особистості // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – 2016. – Том. ІХ: Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Випуск 9. –
 5. Бугерко Я.М. Психодинамічні засади підготовки майбутніх психологів//Aktualne pytania i problemy rozwoju nauk społecznych : [Zbior raportow naukowych] (Kielce, 28-30 czerwca 2016 r.)
 6. Бугерко Я.М., Бригадир М.Б., Ревасевич І.С. Збірник кейсів: навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 35 с.
 7. Бугерко Я.М. Потенціал людини в ракурсі логіко-канонічної структури вчинку В.А.Роменця // WayScience: Сучасний рух науки : тези доп. ІІ Міжнар. н.-пр.інтернет-конф. (м.Дніпро, 28-29.06.2018 р.).
 8. Бугерко Я.М. Професійне становлення майбутнього психолога: проблеми актуалізації духовного потенціалу особистості // Дослідження із суспільних наук у 2018 році : Матеріали ХVміжнар. н.-пр.конф. (м. Краматорськ, 16.02.2018 р.). – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2018. – С.71-74.
E-mail: y.buherko@wunu.edu.ua

КРУПНИК ЗОРЯНА ІГОРІВНА

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Коло наукових інтересів: соціологія і психологія суспільства, теорія соціальної роботи, управлінські аспекти в соціальній сфері, соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю, діяльність психологічної служби в системі освіти.

Публікації:

 1. Крупник З.І. Формування відповідального ставлення до здоров’я у підлітків, які перебувають у центрах соціально-психологічної реабілітації засобами естетотерапії//Гуманітарний корпус. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. - Випуск 5.-Вінниця.- 2016.- с. 102-104.
 2. Крупник З.І. Обґрунтування та упровадження соціально-педагогічних умов формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації//Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. - серія «Педагогічні науки». 2016.- № 1. – с. 71-78.
 3. Крупник З.І. Підготовка майбутніх соціальних педагогів з формування відповідального ставлення до здоров’я у вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації з використанням інноваційних виховних технологій//Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – «Педагогічні науки». 2016
 4. Крупник З.І. Сутність та пріоритетні напрямки соціальної політики в сучасних умовах життя українського суспільства // Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід : [Мат-ли ІІІ Міжн. наук.-пр. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 20-21 квітня 2018 р.]. – Тернопіль: Економічна думка, 2018
 5. Крупник З.І. Психологічна допомога військовослужбовцям в сучасних умовах // «Новації та виклики юридичної освіти»:[Матеріали ІІ Міжн. студ. наук. конф., м. Тернопіль, ТНЕУ, 5 жовтня, 2018р.]. – Тернопіль, Економічна думка, 2018
E-mail: z.krupnyk@wunu.edu.ua

ПІДГУРСЬКА МАРІЯ ВАСИЛІВНА

старший викладач кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Підгурська Марія Василівна народилась 27 серпня 1962 року. Закінчила ЗОШ № 9 м. Тернополя. У 1985 році закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю "Бухоблік та аналіз господарської діяльності". У 2000 році закінчила магістратуру за спеціальністю "Міжнародна економіка" та отримала диплом з відзнакою. Свою трудову діяльність розпочала у 1982 році. Працювала на посаді методиста планово-економічного факультету, а з 1990 року - старшим лаборантом кафедри економіки та соціології праці та викладачем цієї ж кафедри.  З 2003 року і по нині  працює старшим викладачем кафедри психології та соціальної роботи.  За час науково-педагогічної роботи опублікувала понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі один посібник та один підручник з грифом МОН України, ряд наукових статей та публікацій за матеріалами науково-методичних і науково-практичних конференцій і семінарів.     Коло наукових інтересів: історія соціальної роботи, становлення та розвиток соціальної роботи в Україні та за кордоном.     Життєве кредо: "Повага до людей є повагою до самого себе "

Публікації:

 1. Підгурська М.В. Історія соціальної роботи: навч. посіб. / А. В. Фурман, М. В. Підгурська. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 176 с.
 2. Підгурська М.В. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні на сучасному етапі державотворення // Збірка наукових прац кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету // Психологія і суспільство. Спецвипуск. Тернопіль: ТНЕУ. – 2015. – С. 176-178.
 3. Підгурська М.В. Проектування, створення та особливості використання соціальної реклами у практиці соціальної роботи /Підгурська М., Футрик А.// Збірка наукових праць кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету//Психологія і суспільство. Спецвипуск Тернопіль: ТНЕУ. – 2016. – С.75-78
 4. Підгурська М.В. Європейська соціальна хартія та її вплив на соціальну сферу України//Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід: (Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 20-21 квітня 2018 р.). – Тернопіль: Економічна думка. 2018 – С.319-321
 5. Підгурська М.В. Історія соціальної роботи: підручник/Анатолій Фурман, Марія Підгурська. – К.: ВЦ «Академія», 2018. – 160 с.
 6. Підгурська М.В. Конфлікт поколінь як соціальна проблема// Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини: Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (19-20 квітня 2018 року, м. Тернопіль)/ За заг. Ред.. Б.Б. Буяка, В.М. Чайки, М.О. Орап. – Тернопіль: Вид-во Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2018. – С. 138-140.
E-mail: m.pidhurska@wunu.edu.ua

БІСКУП ВІТАЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

кандидат соціологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Коло наукових інтересів: соціологія та психологія кар'єри, прикладна соціологія, технології проактивного управління, соціологія молоді.

Публікації:

 1. Біскуп В.С. Використання портфельного підходу в управлінні і розвитку професійної кар’єри. // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 2. Том 15. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014 – С. 51 – 71
 2. Біскуп В.С. Інституційні та особистісні виміри кар’єрної ексклюзії // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Харків, 2014. – С. 154 – 160
 3. Біскуп В.С. Субъектность и патернализм современной молодежи в системе формирования профессиональной карьеры // Вестник КазНУ. Серия психологии и социологии. – Алматы, 2016. - №3. – С. 100 -112.
 4. Біскуп В.С. Конструктивна роль методологування у царині соціогуманітарного знання. // Психологія і суспільство. – 2017. – №1 (67). – С. 17 – 20
 5. Біскуп В.С. Кар’єра // Навчальний словник-довідник / За загальної редакцією В. М. Пічі [Н. В. Ковалісько, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2018р.- 502 с.
 6. Біскуп В.С. Соціологія молоді: прикладний аспект // Довідник для роботи з молоддю в громадах / Тернопіль, Економічна думка, 2018. С. 43 – 50
E-mail: v.biskup@wunu.edu.ua

МУДРАК МАРІЯ АФАНАСІЇВНА

доцент, кандидат психологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Коло наукових інтересів: формування розвитку творчих здібностей студентів закладів вищої освіти.

Публікації:

 1. Мудрак М.А. Тенденції в галузі підготовки вчителів для професійної творчої діяльності (1985-1991 рр. ХХ ст.) / М.А. Мудрак // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 35, том ІХ (60) : Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2015. – 544 с. - С. 438-445.
 2. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей студентів вищих навчальних закладів / М. А. Мудрак // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди»: зб. наук. праць. – К. : Гнозис, 2015. – Додаток 1 до Вип. 36, Том V (65): Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – 530 с. - С. 408-415. (8 с.)
 3. Креативність як складова професійного становлення особистості майбутнього фахівця / М. А. Мудрак // Міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід» (8-9 квітня 2016 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 380-382. (3 с.)
 4. Мудрак М. А. Проблема психологічного захисту особистості / М. А. Мудрак // Міжнародна науково-практична конференція «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід» (21-22 квітня 2017 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 379 с. – С. 203-206.
E-mail: m.mudrak@wunu.edu.ua

ВАСИЛЬКІВ ОЛЕНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

доцент, кандидат філологічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Коло наукових інтересів: компаративістика, теорія літератури, зв’язки з громадськістю

E-mail: presa@wunu.edu.ua

ШАФРАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

доцент, кандидат педагогічних наук , доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Коло наукових інтересів: технології колективно-творчого виховання, психологія впливу, психологія спорту, соціальна інклюзія.

Публікації:

 1. Шафранський В. В. Основні вимоги до фахівців сфери туризму та особливості туристської освіти у вищих навчальних закладах / В. В. Шафранський // Галицький економічний вісник (спецвипуск за результатами проведення Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу». – №2(49). – 2015. – С. 50-55.
 2. Шафранський В. В. Місце та значення адаптивного спорту у підготовці висококваліфікованих спортсменів-інвалідів / В. В. Шафранський // Матеріали регіонального науково-методичного семінару «Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення»; за заг. ред. Огнистого А. В. – Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП», 2015. – С. 136-139.
 3. Козак Д.В., Коваль В.Б., Шафранський В.В.Організація реабілітації хворих із серцево-судинною патологією / Д.В. Козак, В.Б. Коваль, В.В. Шафранський// Вісник наукових досліджень. Тернопіль, – 2016 – (3). – С. 38–41.
 4. Козак Д.В., Коваль В.Б., Шафранський В.В. Реабілітаційний процес хворих із серцево-судинними захворюваннями / Д.В. Козак, В.Б. Коваль, В.В. Шафранський// Сучасні аспекти в комплексному підході до фізичної реабілітації: Львівський медичний форум. Тези наук.-практичних. конференцій. – Львів, – 2017. – С. 153.
 5. Козак Д.В., Коваль В.Б., Шафранський В.В. Реабілітація хворих із серцево-судинною патологією / Д.В. Козак, В.Б. Коваль, В.В. Шафранський// Вісник наукових досліджень. Тернопіль, – 2017 – (3). – С. 63–66.
 6. Шафранський В. В., Бугерко Я. М. Креативність особистості: від творчих здібностей до продуктивної діяльності / Шафранський В. В., Бугерко Я. М. // Україна в мовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний дослід: [Мат-ли ІІІ Міжнар. н.-пр. конф.] (м.Тернопіль, 20-21 квітня 2018 р.). – Тернопіль: Економічна думка, 2018. – С. 340-343
E-mail: V_Shafran@ukr.net,

ГІРНЯК ГАЛИНА СТЕПАНІВНА

доцент, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Гірняк Галина Степанівна, народилася 2 серпня 1976 року в селі Вишгородок Лановецького району, Тернопільської області. У 1996 році вступила до Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на інженерно-педагогічний факультет. У 2001 році закінчила з відзнакою повний курс названого університету за спеціальні­стю «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і основи підприємництва». По закінченні університету присвоєно кваліфікацію вчителя трудового навчання, основ підприємництва, креслення і безпеки життєдіяльності (Диплом ТЕ № 16377237). З лютого по серпень 2003 року навчалася у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя та здобула кваліфікацію електромеханік ІІІ розряду; оператор комп’ютерного набору IV розряду (Свідоцтво СЗ № 00004174). З вересня 2003 року по жовтень 2007 року працювала викладачем спецтехнології у вищому професійному училищі № 10 м. Тернополя. З листопада 2007 року по серпень 2009 року працювала заступником начальника навчального відділу у Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) IV-го рівня акредитації. За сумлінне виконання службових обов’язків і високий професіоналізм нагороджена грамотою ректорату. З листопада 2008 року по листопад 2011 року навчалася в аспірантурі (з відривом від виробництва) Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). 25 травня 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.03 південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського захистила кандидатську дисертацію «Психологічне проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів з гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах» та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. З вересня 2013 року по вересень 2018 року працювала старшим викладачем кафедри психології у виробничій сфері в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Коло наукових інтересів: педагогічна та вікова психологія, психолінгвістика, психологія управління, експериментальна психологія, соціологія.

Публікації:

 1. Гірняк Г. С. Соціально-психологічний моніторинг роботи судів Тернопільщини / А. В. Фурман, А. Н. Гірняк, Г. С. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 122-128.
 2. Гірняк Г. С. Знаки і символи як об’єкт психологічного пізнання / Г. С. Гірняк, І. В. Домбровський // Альманах науки. – 2017. – № 8. – С. 51-57.
 3. Гірняк Г. С. Зошит-практикум з курсу «Психологія управління» для студентів спеціальності 053 «Психологія» : [методичні вказівки] / Г. С. Гірняк. – Тернопіль: ВПЦ Економічна думка, 2017. – 104 с.
 4. Гірняк Г. С. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Експериментальна психологія» для студентів спеціальності 053 «Психологія» : [методичні рекомендації] / Г. С. Гірняк. – Тернопіль: ВПЦ Економічна думка, 2018. – 60 с.
 5. Гірняк Г. С. Самостійна робота студентів з дисципліни «Практикум з загальної психології» : [методичні рекомендації] / Г. С. Гірняк. – Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2018. – 36 с.
E-mail: h.hirniak@wunu.edu.ua

МИКОЛЮК СВІТЛАНА МИКОЛАЇНА

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Коло наукових інтересів: управління в соціальній роботі, соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, опікунськими родинами.

Публікації:

 1. Миколюк С. М. Фактори формування довіри в студентському середовищі / С. М. Миколюк // Габітус. - 2018. - Вип. 6. - С. 12-16
E-mail: s.mykoliyk@wunu.edu.ua

СЕНИК АЛЛА МИХАЙЛІВНА

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ

Коло наукових інтересів: педагогіка, психологічна та соціальна практика.

E-mail: a.senyk@wunu.edu.ua

Аспіранти

Демків Василь Григорович

аспірант третього року навчання за спеціальністю 053 - Психологія


Війтик Володимир Богданович

аспірант третього року навчання за спеціальністю 232 - Соціальне забезпечення