МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ КОЛЕКТИВУ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ПОЛЬЩІ ТА СЛОВАЧЧИНИ


Викладачі кафедри психології та соціальної роботи ЗУНУ продовжують приділяти особливу увагу самоосвіті та підвищенню кваліфікації, чому сприяють наукові стажування у партнерських університетах країн Європейського союзу.
Зокрема старший викладач Ятищук Анастасія цього літа (у період з 15.06 по 27.07.2022 р.) пройшла курс 180-ти годинного підвищення кваліфікації на кафедрі психології емоцій та мотивації Інституту психології Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II в Любліні (Польща). Тема «Здоров’язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри». В межах програми вона брала участь у практичному курсі з методології наукових досліджень, ІX Міжнародній науково-практичній конференції у період 19.07–21.07.2022 «Здоров’я публічне – психологічний, соціальний і педагогічний вимір. Співпраця польсько-українська в контексті ситуації війни в Україні», а також у літній школі спеціалізованої польської мови у співпраці з Інститутом психопрофілактики і психотерапії.
Завідувач кафедри психології та соціальної роботи, доктор психологічних наук Андрій Гірняк пройшов у дистанційній формі підвищення кваліфікації (стажування) на базі Католицького університету в Ружомбероку (Словацька Республіка) у період з 01 лютого 2022 року по 30 червня 2022 року. Програма стажування за темою «Інноваційні технології навчання та викладання фахових дисциплін психолого-педагогічного профілю» (основна частина) та розробка проєкту: від теорії до практики (індивідуальна частина) на тему: «Організаційно-методичні підходи у формуванні професійно-прикладних компетентностей здобувачів освіти соціально-гуманітарного профілю». Загальний обсяг 180 годин / 6 кредитів.
Викладачі кафедри не лише оволодівають кращими практиками провідних закладів вищої освіти Європи, а й працюють над збільшенням та поглибленням партнерських контактів з дружніми університетами задля збагачення освітнього простору класичного університету міста Тернополя.