Атестаційний екзамен здобувачів спеціальності 231 Соціальна робота


Атестаційний екзамен здобувачів спеціальності 231 Соціальна робота заочної форми навчання на першому (бакалаврському) ступені вищої освіти у Західноукраїнському національному університеті. До зустрічі у магістратурі кафедри психології та соціальної роботи на ОПП Соціальна робота або ОНП Соціальна робота та соціальна політика.