Вийшов із друку четвертий том хрестоматії «Система сучасних методологій»


Вийшов із друку четвертий том хрестоматії «Система сучасних методологій», упорядником, відповідальним редактором і перекладачем якого є доктор психологічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету Анатолій Фурман. Видання є вітчизняним методологічним бестселером системи професійної підготовки майбутніх докторів та студентів магістерських програм, а також затребуваним інструментом для філософів, методологів, науковців, управлінців й інших працівників соціономічних професій.

 

У публікації зібрані тексти світоглядного формату, логіко-тематичного змісту, cтилю і характеру методологування. У результаті сукупність прийомів дослідження постає, як самобутня сфера довершеної миследіяльності, найвагоміша тенденція розвитку сучасної культури, система різнорівневих рефлексивних саморозвиткових знань про методи, форми, засоби та інструменти методологічного мислення, інтелектуальна майстерність – стратегія і тактика, технологія й техніка.

Обсяг четвертого тому — 400 сторінок (формат А4), у яких репрезентовано вибрані праці Г.П. Щедровицького, І.Г. Фішмана, Г.Г. Копилова, а також представників наукової школи професора Анатолія Фурмана.