Вітаємо Ребуху Лілію Зіновіївну із успішним захистом докторської дисертації!


8 травня 2019 року в Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії відбувся захист докторської дисертації доцента нашої кафедри Ребухи Лілії Зіновіївни на тему «Теоретичні і методичні засади фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Вітаємо із успішним захистом!