Відбувся 91-й методологічний семінар


16 лютого 2022 р. на кафедрі психології та соціальної роботи ЗУНУ відбувся 91-й методологічний семінар за участю запрошених науковців з Івано-Франківська та Житомира. З доповіддю на тему «Свідоме та несвідоме як предмет психологічного аналізу» виступили кандидат філософських наук Сабадуха Олексій Володимирович (практикуючий психолог, засновник «Української асоціації психосоматичної терапії», м. Житомир) і доктор філософських наук Сабадуха Володимир Олексійович (Івано-франківський національний технічний університет нафти і газу).
Участь в обговоренні та дискусії взяли такі представники кафедри психології та соціальної роботи: д.психол.н., професор А.В. Фурман, д.психол.н., професор О.Є. Фурман., д.психол.н., завідувач кафедри ПСР Гірняк А.Н., к.психол.н., доцент Шаюк О.Я., к.пед.н., доцент Крупник З.І., к.соціол.н., доцент Біскуп В.С., к.ю.н., доцент Яремко О.М., а також випускник аспірантури зі спеціальності 053 Психологія Липка А.О. та здобувач освітнього ступеня магістр за освітньо-наукового програмою «Соціальна робота та соціальна політика» Дикий Я.О.
У результаті конструктивної наукової дискусії сформульовано низку рекомендацій і перспективних шляхів подальшої розробки піднятої проблематики. Символічно, що зазначене наукове дійство, котре зібрало науковців-теоретиків і практиків з трьох міст України відбулося у День єднання. Сподіваємося, що подібні наукові заходи, котрі сприяють генеруванню оригінальних наукових ідей та методологічному вишколу молодих науковців стануть ефективною площадкою для розвитку наукових шкіл та вітчизняного освітнього простору.