Тренінг "Перезавантаження"


На юридичному факультеті стартував інноваційний проєкт «Перезавантаження» – тренінг-інтенсив розвитку soft- та hard-skills у викладачів. Проєкт передбачає проведення 4-х модулів навчання загальною тривалістю 120 год.

Перший модуль – «Я-Бренд» – алгоритм побудови персонального бренду; розробка власної бренд-стратегії; вдале використання неймінгу та айдентики як власної візитівки вироблення особистого та професійного стилю; «tips & tricks» розвитку комунікативних навичок, особистісних якостей та управлінських навичок.

Другий модуль – «Я-Майстер» – вироблення навичок hard-skills, оволодіння сучасними інтерактивними практиками викладання: класифікація інтерактивних лекцій; методи фасилітації в освітньому процесі: мозкові штурми, техніки запитань, модераційні картки, ранжування, евристична бесіда; метод кейсів: особливості проектування та застосування; ділові та рольові ігри як інструмент формування навичок студентів, види ігор, алгоритм створення та застосування; метод проєктів, Sturt-up-стратегія; сторітелінг як метод активного навчання; формування навчального тренінгового заняття за циклом Колба; особливості коучингу в освітньому процесі; методика формування портфоліо; навички створення оптимальних та різновидових презентацій у програмі PowerPoint, Prezi.

Третій модуль – «Я-Особистість» – емоційна стабільність та психічне здоров’я викладача; розвиток стресостійкості та профілактика емоційного вигорання; емоційний інтелект, навички невербальної комунікації; навички захисту від маніпуляцій; розвиток асертивного мислення; арт-терапія як метод психотерапії та психокорекції.

Четвертий модуль – «Я-Гуру» – супервізія – проведення інтерактивного відкритого заняття у рамках навчальної дисципліни кожного викладача із обов’язковим використанням мультимедійного супроводу; створення та публікування у 2-му випуску альманаху ШПР «АКМЕ» навчально-методичного інструментарію у вигляді інноваційної розробки лекційного чи практичного заняття.

Перше заняття пройшло на одному диханні. Дякуємо щиро усім учасникам тренінгу за інтерактивну взаємодію, позитивне налаштування та щирі емоції!