Наша кафедра була учасником Українського дослідницького соціологічного консорціуму


24 липня 2020 року в конференц-залі Українського союзу промисловців і підприємців у Києві відбулося засідання громадської спілки «Український дослідницький соціологічний консорціум» з ректорами та представниками закладів вищої освіти України.

 

У засіданні взяли участь:

голова Антикризової ради громадських організацій України, президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах,

президент Європейського руху в Україні Олександр Білецький,

голова Української Жіночої Варти Олена Білецька,

голова Українського дослідницького соціологічного консорціуму Костянтин Корж,

віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців Василь Крутов,

президент компанії «Екофарм» Анатолій Новик,

ректор Вінницького національного педагогічного університету, професор Наталія Лазаренко,

ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, професор Богдан Буяк,

ректор Національного університету «Чернігівський колегіум» Микола Носко,

ректор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, професор Олег Семенюк,

ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професор Ігор Цепенда,

ректор Черкаського національного університету, професор Олександр Черевко,

член правління Соціологічної Асоціації України, доцент Чорноморського національного університету імені Петра Могили Людмила Калашнікова,

секретар Бюро Соціологічної Асоціації України, доцент Одеського національного університету Тетяна Кривошея,

професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Іван Данилюк,

професор Дніпровського національного університету Олена Ходус,

старший науковий співробітник «Центру наукових порівняльних досліджень» НДЧ, доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Вікторія Лапіна.

 

За дорученням ректора ТНЕУ професора Андрія Крисоватого делегатом від Тернопільського національного економічного університету була доцент кафедри психології та соціальної роботи Оксана Коваль.

 

На порядку денному засідання учасники розглянули питання про планування співпраці зво, перспективи та умови функціонування спілки, ознайомилися з установчими документами, метою та основними напрямами роботи Українського дослідницького соціологічного консорціуму як незалежної науково-дослідницької та навчально-практичної інфраструктури, діяльність якої полягатиме у:

 

– проведенні опитувань, що вимірюють соціальні настанови та поведінку;

– створенні бази для широкого залучення фахівців – докторантів, аспірантів, студентів для проведення соціально-політичних обстежень, як емпіричних, так і теоретичних актуальних проблем українського суспільства;

– дослідженні соціальної напруженості у регіональних вимірах;

– залученні науковців до реалізації конкретних науково-дослідних програм;

– розширенні напрямів діяльності НДЧ закладів вищої освіти;

– створенні відповідних умов аспірантам та докторантам для організації і проведення соціально-політичних досліджень як у рамках власних наукових проектів, так і проектів Консорціуму;

– забезпеченні навчальної, навчально-виробничої практики для студентів зацікавлених факультетів зво;

– реалізації грантів та проведенні досліджень на замовлення третіх осіб, а також власних досліджень на меценатські та спонсорські кошти;

– проведенні наукових, науково-практичних конференцій, семінарів та використанні інших форм комунікацій в науковому світі;

– організації взаємодії між підрозділами (факультетами) зв України та інших країн у реалізації спільних дослідницьких проектів (програм);

– наданні незалежних експертиз.

 

На завершення президент компанії «Екоформ» Анатолій Новик презентував онлайн-платформу із вивчення та аналізу громадської думки «VICHE».

 

«VICHE» – це постійно діюча онлайн-платформа із вивчення та аналізу громадської думки із можливістю генерування висновків та трансляції унікального контенту за результатами опитувань. Платформа надає можливість реалізувати принцип народовладдя через постійний моніторинг проблем держави у всіх спектрах соціального, політичного, економічного, культурного життя соціуму. Ключовою є ідея реалізації процесу аналізу громадської думки за допомогою штучного інтелекту. Висновки вивчення усього спектру думок суспільства щодо конкретних суспільно важливих тем, їхнє узагальнення та бачення шляху вирішення генеруються системою повністю в автоматичному режимі, спираючись на отримані дані.

 

Насичена програма зустрічі, широка географія учасників, різноманітний склад та представництво багатьох наукових галузей, інтенсифікація контактів та досягнення домовленостей про поглиблення співробітництва забезпечили унікальну дружню атмосферу та яскраві враження, що надалі послугує гарним поштовхом у створенні бази широкого залучення фахівців – докторантів, аспірантів, студентів для проведення теоретичних та емпіричних досліджень актуальних проблем українського суспільства, відкриваючи нові можливості до укладання перспективних угод, налагодження подальших науково-практичних зв’язків та зміцнення дружніх стосунків української та світової наукової спільноти.