Кидай мишку – бери книжку!


Досить неординарно 16 листопада 2017 року відбулося підсумкове заняття з навчальної дисципліни «Теорія освітньої діяльності» у студентів 2 курсу спеціальностей «Психологія» і «Соціальна робота» юридичного факультету ТНЕУ (керівник курсу – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціальної роботи Ревасевич Ірина Степанівна).
Сьогодні, у час прискореного розвитку високих технологій, складається враження, що різноманітні гаджети, соціальні мережі та Інтернет витіснили книги із свідомості молодих людей на другий план. Студенти кафедри психології та соціальної роботи ТНЕУ успішно спростували цю тезу й довели, що сучасне покоління не лише багато читає, але здатне самостійно проектувати та створювати унікальні освітні інструменти.
Захід відбувся у нестандартній формі – презентації авторських інноваційних модульно-розвивальних міні-підручників. Теоретико-методологічним підґрунтям цієї студентської діяльності стала потужна концепція проектування навчально-книжкових комплексів модульно-розвивального спрямування, започаткована доктором психологічних наук, професором Фурманом Анатолієм Васильовичем та кандидатом психологічних наук, доцентом Гірняком Андрієм Несторовичем, які виступили експертами під час згаданого психомистецького дійства. Представлені на книжковій виставці міні-підручники мають композиційно складну й унікальну структуру; створені на основі принципів ментальності, модульності, розвитковості та духовності; передбачають значне розширення форм, методів і технік роботи з ними; забезпечують привласнення кожним учасником освітнього процесу наукових знань, пізнавальних вмінь, соціальних норм, життєвих цінностей і психодуховних смислів.
Враження від процесу створення і презентації міні-підручників у студентів були неймовірними.
Хасполатова Іраде, Вовк Марія, студентки групи ПС-21, співавтори міні-підручника «Темперамент – що це?»: «Ця подія стала незабутнім та надзвичайно корисним досвідом для нас. Написання міні-підручника – це тривалий процес, який вимагає багато зусиль. Для того, щоб тему розкрити повністю, потрібно було спочатку знайти потрібну інформацію, розділити її на чотири модулі відповідно до завдань, які висуває кожен з них. Важливим етапом було створення різноманітних схем та таблиць, оскільки вони відіграють одну з найголовніших ролей. Їх у нашому міні-підручнику є чимало, так як і різного типу зображень і фотографій, тому що вони доповнюють знайдену інформацію та допомагають краще її зрозуміти. Незважаючи на всі складнощі, ми дуже задоволені результатом і щасливі, що у нас тепер є власний міні-підручник».
Карий Володимир, Аліна Брещайко, студенти групи СР-21, співавтори міні-підручника «Психологія впливу»: «Спочатку ми були трохи вражені, нам здавалося, що це буде дуже важко і дуже довго. Потім, коли ми вже зрозуміли, як потрібно писати підручник, стало не так страшно. Декілька безсонних ночей, трохи інтелектуальних зусиль й креативу – і ми побачили, що у нас непогано виходить. Ми дуже задоволені результатом».
Виноградова Тетяна, студентка групи ПС-21, авторка міні-підручника «Психіка тварин в історіогенезі та філогенезі»: «Це було складним завданням, але водночас цікавим. Адже потрібно спочатку об’єктивно відібрати і впорядкувати інформацію для міні-підручника, а вже після цього створити вправи до кожного з модулів. Але поставлена перед нами освітня задача – це всього лиш ще один крок на шляху до омріяної професії. Тепер ми зможемо легше адаптуватись в неординарних ситуаціях, які чекають в майбутньому. Тому, хоч це і було складне завдання, я не можу сказати, що мені шкода витраченого часу. Саме такий досвід допоможе у професійній самореалізації».
Вовк Марта, Шевчук Алла, студентки групи СР-21, співавтори міні-підручника «Особливості розвитку гармонійної особистості»: «Коли ми почали читати книги і статті по темі особистості та розподіляти інформацію відповідно до чотирьох модулів (знань, умінь, норм і цінностей), то побачили, що матеріал в таблицях і схемах легше сприймається, а структурування за модулями дає змогу його краще засвоїти. Ми опрацювали величезну кількість інформації, яка знадобиться у житті та змогли проявити власну креативність».
Кондришин Христина, Трухан Віталій, студенти групи ПС-22, співавтори міні-підручника «Спілкування»: «Спочатку було повне нерозуміння того, як все має виглядати, з чого краще розпочинати і який матеріал використати. Головне, не боятися помилятись і переробляти, бо кінцевий результат того вартий. Ми осягнули найважливіше – приємно, коли твоя інтелектуальна праця є корисною для інших».
Барилко Марія, Струганик Діана, студентки групи СР-21, співавтори міні-підручника «Основні парадигми освіти в історії людства»: «Коли ми вперше почули, що на КПІЗ нам прийдеться готувати міні-підручник, чесно кажучи, це здавалося просто нереальним завданням. Актуальність вибору такої складної теми була зумовлена прийняттям нового закону про освіту, у якому велике значення приділяється формуванню компетентностей. Розвивальний міні-підручник – це наше перше маленьке досягнення у контексті безперервної освіти та реформування українського освітянського процесу».
Експерти належно оцінили старання студентів, відзначивши високий рівень їх інтелектуальної підготовки, логіку й критичність мислення, наполегливість й терплячість у досягненні поставленої мети, творчість, талант й креативність.