Історія соціальної роботи. Підручник


У Київському видавництві ВЦ «Академія» вийшов друком підручник Анатолія Васильовича Фурмана та Марії Василівни Підгурської «Історія соціальної роботи».

 

Фурман А., Підгурська М.

Історія соціальної роботи : підручник / Анатолій Фурман, Марія Підгурська. — К. : ВЦ «Академія», 2018. — 160 с — (Серія «Альма-матер»).

 

ISBN 978-966-580-310-2 (серія)

ISBN 978-966-580-540-3

 

Підручник відображає процес становлення соціальної роботи як науки і професійної практики від давніх часів і до сьогодення, висвітлює основні етапи розвитку соціальної роботи в Україні, а також у країнах Європи і США, описує головні події в універсумі норм і цінностей соціальних прин­ципів порозуміння, взаємодопомоги, толерантності.

Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться працівникам соціальних установ, громадських організацій, благодійних закладів, які займаються соціальним захистом і забезпеченням життє­діяльності різних категорій населення.