Договір про співробітництво та науково-практичне консультування між ЗУНУ та Тернопільським обласним центром соціальних служб


Підписано договір Про співробітництво та науково-практичне консультування між Західноукраїнським національним університетом та Тернопільським обласним центром соціальних служб.
Сторони домовилися співпрацювати у наступних напрямках:
1. Розширення та зміцнення двосторонньої співпраці з метою розвитку наукових, освітніх і виробничих зв’язків, практичне впровадження результатів наукової та освітньої діяльності.
2. Надання на безоплатній основі науковцями, фахівцями та/або працівниками Сторін взаємних дорадчих та консультаційних послуг у формі науково-практичного консультування, наукових (практичних) висновків тощо з питань виробничо-господарських та наукових інтересів Сторін.
3. Проведення спільних фундаментальних і науково-прикладних досліджень (робіт) спрямованих на розв’язання найбільш гострих та актуальних проблем у галузях/сферах, що становлять взаємний інтерес Сторін.
4. Обмін досвідом для розв’язання науково-практичних питань, що виникають у процесі проваджуваних Сторонами досліджень, обговорення їх результатів, координація науково-дослідницької роботи.
5. Організація та участь науковців, фахівців та працівників Сторін у спільних науково-практичних заходах: конференціях, семінарах, круглих столах, науково- дослідницьких проектах, грантах тощо.
6. Сприяння молодим спеціалістам, випускникам університету у працевлаштуванні.
Підписанти погодили, що співробітництво та науково-практичне консультування від імені університету буде здійснюватися кафедрою психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету.
Сподіваємося, що співраця буде тривалою і взаємовигідною, а тандем фундаментальної науки і практики незабаром принесе обом сторонам реальні ресурсні переваги та додаткові інструментальні важелі досягнення поставлених цілей на шляху розбудови нашого регіону та становлення інституцій громадянського суспільства.
Впевнені, що спільними зусиллями зможемо запропонувати нові шляхи розв’язання найбільш нагальних соціальних проблем, сприяти розвитку соціальної інфраструктури та забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів, які ефективно працюватимуть з врахуванням сучасних міжнародних стандартів.